LẬP TRÌNH VIÊN JAVA

                                          LẬP TRÌNH VIÊN JAVA MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Xây dựng ...

Tester

                                               Tester MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Xây dựng quy trìn...
TESTER MNG

Tester Manager

                                            Tester Manager MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Xây dựng quy...

Thực tập sinh Lập trình .Net

                                   Thực tập sinh Lập trình .Net MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tham gi...
Telesales

CHUYÊN VIÊN TELESALES

                            CHUYÊN VIÊN TELESALES MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện các cuộc gọi điện t...