NOVAON: Lựa chọn Thái Lan họp chiến lược Go Regional 2017

Trong năm 2017, NOVAON sẽ có nhiều thay đổi lớn trong việc mở rộng Dịch vụ kinh doanh và thị trường. Vẫn theo chiến lược Go Regional khu vực Đông Nam Á, năm nay NOVAON mở thêm văn phòng tại Thái Lan và Philipines. Buổi gặp gỡ Top 20 contributors tại Thái Lan và thăm văn phòng Google Thái cũng là dịp các cấp quản lý chia sẻ kinh nghiệm, họp bàn các chiến lược kinh doanh của toàn Tập đoàn NOVAON tại thị trường Việt Nam và các thị trường trong khu vực.

2

Top 20 Contributors NOVAON thăm trụ sở văn phòng Google Thái Lan

Cũng trong năm 2017 này, NOVAON có những đột phá trong việc phát triển nội bộ. CEO Nguyễn Minh Quý đã ban hành “Bộ từ khóa chiến lược”: Bao gồm 34 từ khóa là nhiệm vụ trọng tâm của các bộ phận, phòng ban. Bên cạnh đó, Quỹ phúc lợi NOVAON được tăng 200% so với 2016, hướng đến chính sách đãi ngộ toàn diện và đề cao cán bộ nhân viên. NOVAON cũng thay đổi mạnh mẽ trong việc tăng số lượng nhân sự nhằm hoàn thiện phần khung cứng của tổ chức thông qua việc tuyển dụng các vị trí: Hr Derector, BD Director, Marketing Director Regional, Global Sale Director, Division Director, Regional BD Director và tuyển dụng thêm 300 nhân viên trong toàn bộ hệ thống.

NOVAON và chiến lược Go Regional

Dùng yếu tố toàn cầu để cạnh tranh với địa phương.  Điểm yếu của doanh nghiệp khi Go Regional là am hiểu văn hóa bản địa. Vì vậy tạo ra tính toàn cầu qua việc lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ, đối tác, nhà cung cấp (ventors) nước ngoài để cạnh tranh với doanh nghiệp bản sứ. Mặt khác, lợi thế của doanh nghiệp là hiểu bối cảnh toàn cầu. Do đó, tại mỗi quốc gia Go Regional, doanh nghiệp cần tìm đến khách hàng là công ty nước ngoài – thị trường tiềm năng lớn trong chiến thuật phát triển kinh doanh.

Chiến thuật hợp tác với đối tác địa phương . Hợp tác chiến lược, lâu dài và sâu sắc với doanh nghiệp địa phương, lựa chọn các đối tác mạnh về quan hệ khách hàng, kinh nghiệm bản địa là yếu tố hàng đầu. Ngoài ra, kết nối và làm việc cùng chính phủ, tổ chức địa phương là ưu thế.

Xây dựng cộng đồng Việt đang hoạt động, kinh doanh tại nước ngoài.  Khi Go Regional, bạn nên tìm và kết nối ngay với các Đại sứ quán, Tham tán thương mại để chia sẻ thông tin và được bảo vệ tại cộng đồng nước ngoài. Bên cạnh đó, hàng năm các đại sứ quán thường tổ chức kết nối các doanh nghiệp, vừa xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Việt mạnh, vừa thể hiện tinh thần dân tộc: đoàn kết, đùm bọc.  Kết nối hợp tác này “win-win”, đôi bên cùng mang về lợi ích.

Với các điều chỉnh trong – ngoài tương hỗ, NOVAON sẽ đạt được hết các mục tiêu đề ra trong năm 2017.