CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG-01

Các vị trí đang tuyển tại Hà Nội

 • content-marketing
  CONTENT EXECUTIVE

                CONTENT EXECUTIVE   MÔ TẢ CÔNG VIỆC    • Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm ý tưởng, viết ...

 • Tuyển dụng
  Chuyên viên Tuyển dụng

                                Chuyên Viên Tuyển dụng Mô tả công việc: Triển khai hoạt động tuyển dụng (tạo n...

 • Digital Marketing Intern

                     Digital Marketing Intern MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Hỗ trợ quá trình nghiên cứu thị trường, đối thủ, ...

 • Tuyển dụng
  TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 2

                                    TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 2 Trong Tháng 2 Tập đoàn Digital Novaon cần tìm kiếm nh...

Các vị trí đang tuyển tại Hồ Chí Minh

 • content-marketing
  CONTENT EXECUTIVE

                CONTENT EXECUTIVE   MÔ TẢ CÔNG VIỆC    • Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm ý tưởng, viết ...

 • Tuyển dụng
  TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 2

                                    TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 2 Trong Tháng 2 Tập đoàn Digital Novaon cần tìm kiếm nh...

 • Tuyển dụng
  Tin tuyển dụng – Tháng 8

                            Tin tuyển dụng – Tháng 8   Trong Tháng 8 Tập đoàn Digital Novaon cần tìm kiếm n...

 • DX BDD
  DX Business Director

                                                            DX Business Director MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Quản lý...