Các vị trí đang tuyển tại Hà Nội

 • Tin tuyển dụng – Tháng 7

                              Tin tuyển dụng – Tháng 7   Trong Tháng 7 Tập đoàn Digital Novaon cần tìm kiếm...

 • NHÂN VIÊN IT ADMIN

                                       NHÂN VIÊN IT ADMIN MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Vận hành, quản trị hệ thống CN...

 • CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO

                            CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO MÔ TẢ CÔNG VIỆC • Đào tạo các khóa học cơ bản. • Phối hợp với cá...

 • KÊ TOÁN TRƯỞNG

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC • Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của Phòng kế toán. Tổ chức bộ máy kế toán một cách kho...

Các vị trí đang tuyển tại Hồ Chí Minh